Power BI

Power BI és una plataforma de Business Intelligence de Microsoft.

  Demana més informació sense compromís.


   
   

  Què és el Business Intelligence?


  El terme Business Intelligence fa referència a tecnologies, aplicacions i pràctiques per a la recollida, integració, anàlisi i presentació d’informació de negoci. L’objectiu principal és dotar els usuaris d’informació i coneixement per a donar suport a la presa de decisions.
   

  Així doncs, què és Power BI?


  Power BI és un grup d’aplicacions d’anàlisi de negoci que permeten convertir dades en informació per així aportar coneixement de tota la organització als usuaris amb l’objectiu d’ajudar en la presa de decisions fonamentades. Power BI permet als usuaris fer un seguiment complet de la productivitat de l’empresa des de totes les perspectives possibles i en tot moment.

  Microsoft-Power-BI-Analítica-Business-Intelligence-PH-Systems-Partner

  Com funciona Power BI?


  Power BI disposa d’eines que permeten simplificar la preparació de dades, realitzar anàlisis ad hoc i crear dashboards i reports molt visuals, entenedors i atractius. El servei Power BI permet publicar reports a la seva empresa amb seguretat i configurar-ne l’actualització de dades periòdica i automàtica per a que la informació mostrada sigui sempre la més recent. A més a més, el fet de tenir un sol punt de consulta de reports i dashboards, ajuda a l’empresa a tenir una mateixa idea de l’estat del negoci i així evitar duplicitats, desigualtats o desincronització entre anàlisis d’una mateixa mesura o indicador. Aquestes consultes es poden realitzar des de qualsevol explorador web o smartphone.

   

  Què són dashboards, reports i KPIs?


  El món del Business Intelligence té els seus orígens en anglès. És per això que sovint podem trobar paraules en aquest idioma a l’hora de llegir informació. En alguns casos, com per exemple dashboards i reports, Microsoft ha decidit traduir-les en el seu software.

   

  Dashboard

  És el que anomenem quadre de comandament, però Microsoft ho tradueix com a panell. A Power BI, un dashboard és una pantalla que mostra informació diària i d’alt nivell d’alguns KPIs d’un o més reports i que ajuda a tenir una idea global del que passa a l’empresa. Els dashboards no estan pensats per a fer reporting d’anàlisi.

  Report

  És el que coneixem com a informe. A Power BI, un report és una combinació de diversos elements visuals (gràfics, textos, números, etc.) en una pàgina que poden estar interrelacionats entre ells. Els reports són completament interactius, de manera que l’usuari pot filtrar la informació i fragmentar-la per a poder analitzar-la amb més detall.

  KPI

  Significa Key Performance Indicator. En català es tradueix com a indicador clau de rendiment, i és una mesura del nivell del rendiment d’un procés, el valor del qual està directament relacionat amb un objectiu prèviament fixat.

  Quines dades puc explotar amb Power BI?


  Power BI disposa d’una llarga llista de connectors que permeten obtenir dades de múltiples fonts d’informació de l’empresa, per així poder fer-ne un anàlisi complet i tenir una visió de 360 graus de l’estat del negoci.
  Tot usuari pot crear panells personalitzats amb les dades que li interessa i analitzar-les de la manera que més li convé.

  És compatible amb sistemes operatius mòbils com Android i iOS?


  Sí, amb Power BI Mobile qualsevol usuari pot connectar-se als panells i informes publicats des de qualsevol part del món, sempre que tingui connexió segura a Internet.Microsoft Power Bi PH SystemsCom s’integra amb altres aplicacions de Microsoft?

  Molts dels menús i les funcionalitats són semblants a les d’altres productes de Microsoft, de manera que a l’usuari li és fàcil adaptar-se i sentir-se còmode mentre hi treballa. Power BI està integrat en la suite Office 365 i permet utilitzar moltes de les potents funcions de tractament de dades de Microsoft Excel.
  A més a més, amb Cortana s’hi pot incorporar la funcionalitat d’interacció amb l’usuari i de comprensió de llenguatge natural que permet contestar a preguntes amb taules, gràfics i indicadors fàcils d’entendre.

  Camp obligatori *
  El formulari ha estat enviat correctament.
  Aviat ens posarem en contacte amb tu.
  Moltes gràcies!
  Hi ha hagut un problema enviant el formulari.
  Si us plau, intenta-ho de nou passats uns minuts.