Administració Local

PH Systems dóna solució a les següents àrees:

Gestió comptable

 • Multi municipi
 • Modificació i baixa d’operacions
 • Operacions d’ingressos i despeses
 • Operacions del pla comptable
 • Operacions no pressupostàries
 • Registre de factures
 • Generació automatitzada d’operacions del registre de factures
 • Llistat de transferències (Reg. factures)
 • Consultes ingressos/despeses/pla comptable/proveïdors (…)
 • Llistat de control
 • Llistat oficial de la instrucció comptable
 • Gràfiques d’estats
 • Suports magnètics de Governació (pressupost i liquidació) i de Sindicatura de Comptes
 • Confecció de la memòria
 • Generació automatitzada de l’avantprojecte del pressupost
 • Automatització d’obertura i tancament d’exercici
 • Programes de verificació i comprovació de les dades introduïdes
 • Agenda
Camp obligatori *
El formulari ha estat enviat correctament.
Aviat ens posarem en contacte amb tu.
Moltes gràcies!
Hi ha hagut un problema enviant el formulari.
Si us plau, intenta-ho de nou passats uns minuts.