Els beneficis del marketing integrat

Dynamics-365-for-Marketing-PH-Systems-Partner-Microsoft
General | 16 de juliol de 2019

Els beneficis del marketing integrat

El marketing és necessari i útil en la majoria d’empreses,  siguin petites, mitjanes o grans. És una disciplina que evoluciona constantment i de fet, troba la seva raó de ser en encertar amb noves fòrmules, estratègies i eines que ajudin a assolir els objectius marcats.

El marketing s’ha d’entendre des de la globalitat, estant plenament alineat amb la direcció i l’estratègia de la companyia i connectat de forma directa amb l’equip comercial per tal d’aconseguir un augment de la rendibilitat i de les vendes.

És important que les empreses que inverteixen en marketing comptin amb solucions dinàmiques que facilitin la consecució dels objectius de vendes i rendibilitat, mitjançant campanyes optimitzades i una anàlisi continua de dades.

 

Herramienta-Emailing-Microsoft-Girona

 

Avui presentem Dynamics 365 for Marketing de Microsoft,  una solució intel·ligent específica per a la gestió del marketing de forma integrada amb la resta de solucions de l’univers Dynamics 365.

A continuació, compartim les funcionalitats més rellevants de Dynamics 365 for Marketing de Microsoft i els beneficis de comptar amb una solució intel·ligent de gestió integral del marketing a l’empresa.

 

Converteix les oportunitats en clients fidels

 

Dissenya i duu a terme campanyes multicanal per arribar als teus públics a través d’email, xarxes socials o trucades entre d’altres.

Compta amb eines de disseny i organització de la informació, que conjuntament amb la connexió amb el departament de vendes, et permetin crear experiències i ofertes personalitzades per a cadascun dels targets de la teva empresa, amb l’objectiu d’accelerar el tancament d’oportunitats i convertir-les en clients fidelitzats.

 

Campanyes optimitzades i multicanal

 

Extreu el màxim potencial de Dynamics 365 for Marketing amb l’ús del Customer Journey; genera diversos itineraris, etapes i continguts que interactuïn i transportin als diferents tipus de clients en el seu cicle de compra.

Realitza campanyes d’email efectives gràcies a les eines de disseny i de gestió d’enviaments. Aprofita les eines de segmentació exhaustiva de públics i ofereix experiències personalitzades a cadascun dels teus clients

Publica i gestiona contingut en xarxes socials i analitza el seu rendiment, crea landing pages de forma àgil i efectiva, crea i comparteix webinars i gestiona totes les accions des d’una única plataforma.

Herramienta-Marketing-Flows-Customer-Journey-Microsoft

Sistema integral i connectat

 

Dynamics 365 for Marketing té com a objectiu oferir una solució que aposta per l’automatització i optimització de les activitats de marketing i per l’acceleració del tancament d’oportunitats i la fidelització dels clients ja recurrents mitjançant estratègies avançades.

Centralitza la informació gràcies a la connexió dels departaments de marketing i vendes i maximitza els efectes de les campanyes realitzades. Gestiona la informació de forma global, en una única plataforma i amb un únic model i origen de dades. Treballa amb llistes compartides i obtingues vistes connectades i completes dels teus clients amb totes les dades de referència de cadascun, podent oferir una experiència impecable i més propera a la venda.

Connecta les tasques de marketing amb el departament de vendes i fes un seguiment exhaustiu de les oportunitats comercials. Coneix, en temps real, l’estat de cadascuna de les oportunitats i centra els esforços en aquelles que són més susceptibles de convertir-se en una venda.

 

Software Mailing Microsoft PH SystemsDescobreix les funcionalitats de Dynamics 365 for Marketing en aquest vídeo


Anàlisi continua de dades

 

Dynamics 365 treballa amb un únic model i origen de dades, el que permet, mitjançant les seves eines i especialment amb Microsoft Power BI, convertir les dades que es generen en informació útil per a prendre decisions més intel·ligents. Consulta panells interactius i actualitzats en temps real i coneix l’estat dels indicadors més rellevants del teu negoci amb l’objectiu de millorar les estratègies i accions i assolir els objectius marcats.

Transforma les dades que es creen al teu negoci en informació útil per a prendre decisions fonamentades i més intel·ligents.

Software-Gestion-Marketing-Microsoft-PH-Systems

Si vols conèixer més a fons la solució de Marketing de Microsoft Dynamics 365, posa’t en contacte amb nosaltres i sol·licita més informació  sense cap compromís.

Camp obligatori *
El formulari ha estat enviat correctament.
Aviat ens posarem en contacte amb tu.
Moltes gràcies!
Hi ha hagut un problema enviant el formulari.
Si us plau, intenta-ho de nou passats uns minuts.